روزنامه خبر ورزشي، دوشنبه 25 شهريور 1392
فتح الله زاده و رويانيان: لعنت به كسي كه در دربي تباني كند
/يك سناريوي قوي براي قطع همكاري با كروش در حال اجراست
/عنايتي: اگر رسانه ها نبودند قلعه نويي نبود
/دوپينگ ميكنيم تا قهرمان آسيا شويم!
نظرات کاربران
UserName