روزنامه باني فيلم، دوشنبه 25 شهريور 1392
دستمزدهاي سر به فلك كشيده بازيگران در سينماي ورشكسته
/رسم امانتداري در بنياد فارابي، جوزاني: جلوي بي عدالتي را ميگيرم
/بخشي از تاريخ سينما مغفول مانده است
/اكران "همه چيز براي فروش" پس از "دربند"
نظرات کاربران
UserName