روزنامه اعتدال، دوشنبه 25 شهريور 1392
اولین نشست شورای سیاستگذاری سومین جشنوارهآیات برگزار میشود/هدیة ولی امر، صرف نگارش بزرگترین قرآن مطلای جهان شد /آموزش و پرورش منتظر تصویب اهداف آموزش عمومی قرآن است /کلیات طرح تسهیلات برای قاریان بینالمللی تصویب شد/دیروز 24 شهریور،مسابقات بینالمللی قرآن روسیه آغاز شد
نظرات کاربران
UserName