روزنامه خبر ورزشي، يكشنبه 24 شهريور 1392
رويانيان: قطر و كره را اصلا شانسي نبرديم
/دايي: آمدم تا در پرسپوليس كاري نو انجام بدهم
/صعود استقلال را تبريك ميگويم چون فتح الله زاده نيست
/فتح الله زاده: وقتي رويانيان نيست پرسپوليس مي برد
نظرات کاربران
UserName