مداد رنگین کمانی
طراح جوانی به نام دانکان شوتون ایده ای جالب را پیاده سازی کرده است. او مداد های رنگین کمانی ساخته است. این مداد ها که از کاغذ های بازیافت شده ساخته شده اند پس از تراشیدن به شکل تکه های رنگانگ جدا شده و پس ماند آنها ظاهری زیبا خواهد داشت.
نظرات کاربران
UserName