طراحی پرتره بر روی فلاپی دیسک
این آثار کاری است از هنرمند بریتانیایی نیک گنتری (Nick Gentry). او نیز در دوران نوار های کاست و نوارهای ویدیویی VHS و همینطور فلاپی دیسک ها بزرگ شده است.
نظرات کاربران
UserName