روزنامه كيهان ، شنبه 23 شهريور 92
روحاني : تكفيري ها با سلاح شيميايي امنيت منطقه را به خطر انداخته اند/ آغاز پرواز زائران خانه خدا/ دانشجويان دانشگاه نيويورك ، ديويد پترائوس را "هو" كردند/ خطيب جمعه تهران: دولت با كليد خود ، قفل مشكلات اقتصادي را باز كند
نظرات کاربران
UserName