روزنامه باني فيلم، سه شنبه 19 شهريور 1392
رضاداد: بي توجهي هاي گذشته به سينما را جبران كنيم
/اغلب سينماهاي قديمي در تهران و شهرستانها در آستانه تعطيلي قرار دارند
/مستاجران جديد آنتن به تلويزيون اسباب كشي ميكنند
/اكران فيلم خارجي راهي براي جذب مخاطبان گريز پاي سينما
نظرات کاربران
UserName