روزنامه باني فيلم، دوشنبه 18 شهريور 1392
وزير ارشاد: سينماگران روز ملي سينما منتظر خبر خوشي باشند
/استقبال ميليوني از نسخه خانگي فيلم ده نمكي
/"ماهي و گربه" ايراني جايزه "افق هاي نو" ونيز را برد
/"اسبها همچنان ميتازند" كليد خورد
نظرات کاربران
UserName