روزنامه باني فيلم، يكشنبه 17 شهريور 1392
شجريان: زمينه مساعد باشد با سينما همكاري خواهم كرد
/استقبال از يك فيلم تنها دستاورد ايران از فستيوال ونيز
/فيلم جديد بهروز افخمي كليد ميخورد
نظرات کاربران
UserName