روزنامه كا رو كارگر، يكشنبه 17 شهريور 1392
آيتالله هاشمي: تهديد آمريكا عليه سوريه به بهانه اثبات نشده محكوم است/جهانگيري: آثار مثبت سياستهاي اقتصادي دولت از سال 93 مشاهده خواهد شد/دعوت شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي براي حضور در مراسم بزرگداشت قيام 17 شهريور/تعرض كارگران افغان به كنسولگري ايران در هرات
نظرات کاربران
UserName