روزنامه اعتدال، یک شنبه 10 شهریور 1392

اگر دنبال آموزههای امام صادق(ع) به جابر بن حیان را میگرفتیم امروز محتاج غرب و اروپا و آمریکا نبودیم
/دستورالعمل تأسیس مراکز پیشدبستانی در مؤسسات و مراکز قرآنی
/همسران نفرین شده
/ثبتنام سی و ششمین دوره مسابقات قرآن اوقاف و امور خیریه آغازشد
/40 هزار اثر کودکانه در جشنوارههای رضوی
/دومین جشنواره منطقهای قرآن و اذان کمیته امداد در شیراز برگزار شد
/مسابقات قرآن کارکنان فنی و حرفهای ایران در شاهچراغ (ع)

نظرات کاربران
UserName