روزنامه بانی فیلم، یک شنبه 10 شهریور 1392

ایوبی: تمامی تصمیمات اخیر وزارت ارشاد دولت دهم بازنگری می شود/ آمران و مشاوران تحریم حوزه هنری استعفا کنند/ شجریان: ایرج پهلوان آواز ایران است/...

نظرات کاربران
UserName