حمزة بن عبدالمطّلب

سلام بر تو ای عموی پیامبر و بهترین شهدا سلام بر تو ای شیر خدا و شیر رسول خدا و در زیارت نامه زائر شهادت میدهد که او در راه خدا به بهترین وجه جهاد کرد و حق جهاد را به جا آورد. امام باقر علیه السلام در شأن عموی بزرگوار پیامبر حضرت حمزه سید الشهدا فرمودند: بر قائمه عرش مکتوب است:حمزه اسد الله و اسد رسوله و سید الشهدا

نظرات کاربران
UserName