روزنامه کیهان ،سه شنبه 12 شهریور 1392

تشکیل زنجیره انسانی در شهر های سوریه مردم آماده جنگ با آمریکا هستیم/بدقه با شکوه، مردم تهران سنگ تمام گذاشتند/بشار اسد مواضع اصولی ایران از حمله آمریکا به سوریه جلوگیری کرد/...

نظرات کاربران
UserName