روزنامه بانی فیلم ،سه شنبه 12 شهریور 1392

حل مشکلات و آشتی دادن مردم با سینما/ ساکن طبقه پنجم شهاب حسینی پنج شنبه کلید می خورد/ هشدار به مخاطب در قالب ملو درام/ پای باور هایم ایستادم و دعوا کردم/...

نظرات کاربران
UserName