روزنامه كيهان، پنج شنبه 7 شهريوز 1392
رهبر انقلاب: دخالت نظامي در سوريه قطعا به ضرر امريكاست
/جهاد اسلامي فلسطين: امريكا حمله كند تاسيسات اسراييل را ويران ميكنيم
/وزير ارتباطات: هيچ اپراتوري حق ندارد تعرفه تلفن را افزايش دهد
/تعيين هفت شاخص مهم دولت مطلوب اسلامي در اولين ديدار كابينه يازدهم
نظرات کاربران
UserName