روزنامه باني فيلم، سه شنبه 5 شهريور 1392
وزير ارشاد: فرهنگ و هنر در دولت روحاني شكوفا ميشود
/شكايت صاحبان فيلمهاي تحريمي از حوزه هنري به قوه قضاييه
/گلايه مسعود ده نمكي از سينماگران
/راهكارهايي براي مديران سينمايي دولت يازدهم
نظرات کاربران
UserName