روزنامه كار و كارگر ، دوشنبه 4 شهريور 1392
تاكيد ايران و عمان بر تحكيم و گسترش روابط دوجانبه/ دولت حرکت جدی در خدمت به مردم را آغاز کند
نظرات کاربران
UserName