روزنامه كار و كارگر، پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۲

محجوب: تزريق پول مفت در جامعه قدر و منزلت كار را پايين ميآورد/اكونوميست: يكچهارم جوانان جهان از شغل يا امكان تحصيل محرومند/آيتالله هاشمي: هر اقدامي در راه تلطيف قلوب بشر شايسته تقدير است/تریبون کارگری/كاهش 10 هزارتوماني قيمت سكه و 50 توماني دلار/برنامه گسترده دولت براي اصلاح فضاي كسب و كار

نظرات کاربران
UserName