روزنامه کار و کارگر، چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۲

جهانگيري: اشتغالزايي و رفع تورم از اولويتهاي دولت است
/رهبري معتقد است مذاكرات هستهاي با غرب ميتواند به پيشرفت منجر شود
/تریبون کارگری
/نحوه بررسي صلاحيت وزرا تغيير ميكند
/پرويز مشرف متهم به قتل بينظير بوتو شد

نظرات کاربران
UserName