روزنامه بانی فیلم، چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۲

تلاش ناکام بریا خصوصی سازی بنیاد فارابی/ گفت و گو با پوران درخشنده/ از همه چیز صحبت شد، جز موضوع ریاست سازمان سینمایی!/...

نظرات کاربران
UserName