روزنامه جهان صنعت، سه شنبه ۲۹ مرداد۱۳۹۲

استقبال کارشناسان از ارجاع پرونده هستهای به وزارت خارجه؛ دیپلماسی جایگزین رفتار امنیتی/ محمود واعظی در مراسم معارفه: مشارکت پذیری و تعامل سرلوحه وزارت ارتباطات/محمدعلی نجفی: بدن نحیف سازمان میراث فرهنگی لگدکوب شده است/ مبارک احتمالا چند روز دیگر آزاد میشود/لکوموتیو صنعت روی ریل بیفتد/

نظرات کاربران
UserName