دسته اسب های جورواجور

سوره الانفال: و اعدّوا لهم ماستطعتم من قوّه و من رباط الخيل ترهبون به عدوّالله و عدوّکم... (آيه ۶۰) ((و شما در مقام مبارزه با کافران خود را مهيا کنيد و تا آن حد که بتوانيد از آذوقه و تسليحات و آلات جنگي و اسبان سواري براي تهديد و تخويف دشمنان خدا و دشمنان خودتان کاملا" فراهم سازيد...))

نظرات کاربران
UserName