کندو زنبور عسل

رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) می فرمایند: هر کس می خواهد شفا پیدا کند باید صبح ناشتا عسل را با آب باران مخلوط کرده و بنوشد.

نظرات کاربران
UserName