حسینی بهشتی، سید محمد

مهمترین هواخواه گنجانده شدن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.نقش او در تدوین نظریه ولایت فقیه و حق حکومت روحانیت بر مردم ، بسیار بارز است ، به نحوی که از او به عنوان پردازنده اصلی این نظریه یاد میشود.

نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
شهید بهشتی

Martyr Beheshti
تصاویر مرتبط