دکتر بهشتی

نظر روحانی درباره شهید دکتر بهشتی: روحانی دوراندیشی که دین، سیاست و جهان مدرن را خوب میشناخت.

نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
شهید بهشتی

Martyr Beheshti
تصاویر مرتبط