دکتر بهشتی از شهدای هفتم تیر

ما ایمانمان را، اخلاصمان را، عملمان را درست میکنیم و با اسلام منطبق میکنیم، {اگر} این را داشته باشیم یاری خدا، تضمین شده است.شهید بهشتی

نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
شهید بهشتی

Martyr Beheshti
تصاویر مرتبط