"سید محمد حسینی بهشتی معروف به شهید بهشتی"

محمد بهشتی در هفتم تیر ۱۳۶۰ و در پی انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران سازماندهی شده بود، ترور گردید.

نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
شهید بهشتی

Martyr Beheshti
تصاویر مرتبط