دانه های قهوه
بهترین نوع قهوه، قهوه عربی است که به حالت خودرو در حبشه، سودان و مناطق استوایی آفریقا وجود دارد ولی اکنون کشت آندر برزیل، ونزوئلا، جزائر آنتیل و دیگر مناطق آمریکای جنوبی مرسوم است .
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
قهوه

Coffee
تصاویر مرتبط