پر سیاه
برای ديدن نوك هر پر نياز به ميكروسكوپ می باشد. نوك اين پر ها مثل يك زيپ كوچك همگی به هم چسبيده اند. شما می توانيد يك پر را جدا كرده و توسط انگشتان به سمت عقب پر را بكشيد. اين عملي است كه پرنده به طور معمول توسط منقارشان انجام می دهند.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
پر

feather
تصاویر مرتبط