برگ پاییزی

رنگ برگ پاییزی به تغییر رنگ برگ درختان برگریز قبل از افتادن برگ در فصل پاییز گفته میشود. تغییر رنگ برگ بخصوص در چند گونه از انواع درختان افراییان بسیار زیباست.

نظرات کاربران
UserName