پاکت سیگار
نیکوتین ماده شیمیایی روانگردان (psychoactive) اصلی موجود در سیگار، اعتیاد آور است.مصرف نیکوتین بزرگترین عامل منفرد قابل پیشگیری مرگ و میر در سطح جهان است.نیکوتین به وسیله سیگار کشیدن به درون ریهها وارد میشود و در عرض مدت ۶ ثانیه به مغز میرسد
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
سیگار

cigar
تصاویر مرتبط