روزنامه کار و کارگر دوسنبه 28 مرداد 1392

ايران براي مذاكرات هدفمند هستهاي دريك چارچوب زماني معين آماده است
/بهبود معیشت مردم اولین مسئولیت دولت یازدهم است
/سكه يك ميليون و 60 و دلار 3155 تومان شد
/تریبون کارگری
/وظیفه حاكمیت حفظ شأن جامعه پزشكی است
/ملت ايران نقش ضدبشري آمريكا و انگليس در كودتاي 28 مرداد را فراموش نميكند

نظرات کاربران
UserName