روزنامه کار و کارگر 27 مرداد ۱۳۹۲

رئيس جمهور: خطا در سياست خارجي خرج كردن از جيب ملت است
/آيتالله هاشمي رفسنجاني: حفظ مصالح و منافع نظام در گرو تعامل سازنده دولت و مجمع است
/سرپرستان وزارتخانههاي علوم و ورزش منصوب شدند
/تریبون کارگری
/مديرعامل تامين اجتماعي به زودي معرفي ميشود
/رسيدگي به صلاحيت برخي وزرا غير تخصصي بود

نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
روزنامه کار و کارگر 27 مرداد ۱۳۹۲
تصاویر مرتبط