روزنامه کیهان 27 مرداد ۱۳۹۲

حمایت عربستان، امارات، کویت و اردن از قتل عام مردم مصر/ انتصاب معاونان جدید و سرپرست وزارتخانه های بدون وزیر/ هزینه جاری دولت باید از درآمد های مالیاتی تامین شود/...

نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
روزنامه کیهان 27 مرداد ۱۳۹۲
تصاویر مرتبط