چشم انداز آتشفشانی صحرای داناکیل،اتیوپی
صحرای “داناکیل” در اتیوپی در شرق آفریقا شما را متعجب خواهد کرد.این صحرا داری آتشفشان های خطرناک و گازهای فوق العاده سمی ; دریاچه های گوگرد ; دمای هوای فوق العاده داغ مانند حرارت آتش است و همین چیزها باعث شده که این مکان را جهنم در روی زمین بنامند!
نظرات کاربران
UserName