مجسمه توت عنخ آمون جوان در مصر

توتانخآمون یا توتعنخآمون (‎*tuwt-ʕankh-yamān‏) (معنای نام: پنداشت زنده آمون) پادشاهی ۱۳۳۳-۱۳۲۷ (پیش از میلاد) یازدهمین فرعون مصر باستان از دودمان هژدهم یا همان پادشاهی نو شناخته میشود.آرامگاه او در روز ۴ نوامبر سال۱۹۲۲ در دره پادشاهان توسط هاوارد کارتر بهتقریب دست نخورده یافته شد.

نظرات کاربران
UserName