شهربازی

شهربازی پارکی است که از وسایل سرگرمی و تفریحی و همچنین سواری برای سرگرم کردن گروه بزرگی از مردم تشکیل شده است که نسبت به پارکهای ساده و یا زمینهای بازی داخل شهری، امکانات سرگرم کنندهٔ بیشتری دارند.

نظرات کاربران
UserName