شترهای سفید

شتر سفيد را مي توان نادرترين و زيباترين نوع گونه از شتر محسوب كرد كه چند نفر از آنرا مي توان در دهستان "صمانه" مشاهده كرد كه براي هر گردشگر و مسافر داراي جذابيت خاصي است.

نظرات کاربران
UserName