بچه روباه و فرزندش

روباه حیوان همه چیز خواری است و بیشتر جوندگان، پرندگان و حشرات را شکار میکنند. در مواقعی که غذا کمبود باشد به لاشه خواری هم روی میآورند. همچنین میتوانند از میوههای گوشتی و دانهها تغذیه کنند.

نظرات کاربران
UserName