توربین های بادی
توربین بادی به توربینی گفته میشود که برای تبدیل انرژی جنبشی باد به انرژی مکانیکی به کار میرود که توان بادی نام دارد. توربینهای بادی در دو نوع با محور افقی و با محور عمودی ساخته میشوند.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
توربین

نیروگاه

Turbine

Powerhouse
تصاویر مرتبط