بادکنک های رنگی در حال پرواز
بادکنک، یک کیسهٔ کشسان است که با گونههای مختلفی از گاز، مانند هلیوم، هیدروژن، نیتروژن، نیترو اکسید یا هوا پر میشود. نخستین بادکنکها از مثانهٔ خشک شدهٔ حیوانات بودهاند.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
بادکنک

Balloon
تصاویر مرتبط