پرچم انگلستان

پرچم انگلستان برای نخستین بار در ۱ ژانویهٔ ۱۸۰۱ به رسمیت شناخته شد و به عنوان پرچم غیر نظامی و پرچم استان شناخته میشود و همچنین دارای تناسب ۱:۲ است.

نظرات کاربران
UserName