کار و کارگر، 26 مرداد 1392

مجلس به 15 وزير دولت روحاني راي اعتماد داد
/تریبون کارگری


/علي اكبر صالحي با حكم روحاني معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي شد
/ايران انفجار در بيروت را محكوم كرد

نظرات کاربران
UserName