جهان صنعت، 24 مرداد 1392

روز سرنوشتساز کابینه اعتدال: مجلس با رای مردم همراه شود/ بررسی صلاحیت وزیر تعاون، کار و رفاه/واعظ آشتیانی با اشاره به انتخاب نعمتزاده به عنوان گزینه اصلح: تدبیر در وزارت صنعت، معدن و تجارت معنا میشود/

نظرات کاربران
UserName