کوآلا

کوآلاها فقط در جنگلهای اُکالیپتوس استرالیا زندگی میکنند. آنها هر شب با دستهای پر قدرتشان شاخهها را میگیرند و شاخه به شاخه برگهای سخت اکالیپتوس (درخت کافور) را میخورند. میانگین وزن برگهای اکالیپتوس که میخورند ۳۰۰ الی ۴۰۰ گرم است

نظرات کاربران
UserName