تله کابین بر فراز درختان پاییزی

واژه تلهکابین از زبان فرانسوی به فارسی وارد شده است.گونهای آسانسور هوایی است که معمولاً برای جابجایی مردم یا کالا در مناطق کوهستانی استفاده میشود.

نظرات کاربران
UserName