برگ گل مرداب
مرداب (به انگلیسی: marsh)‏ پهنهٔ آبی با زهکشی ضعیف است که به طور دورهای یا همیشگی پوشیده از آب است و گیاهان آبی یا علفسان دارد
نظرات کاربران
UserName