بچه پلنگ خوابالو

موفقیت بالای این گونه در حیات وحش تا حدی به قابلیتهای شکارگری فرصتطلبانهاش، انطباقپذیریاش با زیستگاههای مختلف، امکان دویدن با سرعت ۵۸ کیلومتر در ساعت، توانایی بینظیرش در بالارفتن از درخت حتی در حالی که لاشهٔ بزرگی را با خود حمل میکند و همچنین توانایی شناختهشدهاش در حرکت پنهانی مربوط میشود.

نظرات کاربران
UserName